fbpx
Skip links

SYGEMELDINGSBLANKET FOR TAXICHAUFFØRER

Sygemelding

Skal ske på første sygedag så hurtig som muligt, dog senest 2 timer før vagtstart, så den er lønkontoret i hænde senest 2. fraværsdag.

Raskmelding

Skal ske dagen før planlagt genoptagelse af arbejdet mellem 08:00 og 16:00.
Det er en betingelse for udbetaling af sygedagpenge, at ovenstående er opfyldt.

Meld dig rask via dette link: drivr.com/rask/

Beregning

Beregningen af sygedagpengene sker på baggrund af de sidste fire ugers løn. Det er altså gennemsnittet af den sidste periode, som danner grundlag for størrelsen af sygedagpengene. Husk derfor at krydse af på sygeblanketten, om der har været fravær på grund af sygdom eller afholdt ferie i de sidste 4 uger inden sygefraværets første dag.

Følgende betingelser skal være opfyldt, for at der kan udbetales sygedagpenge:

  • Medarbejderen skal have været ansat i minimum 8 uger.
  • I de forgangne 8 uger skal medarbejderen have arbejdet minimum 74 timer.
  • Sygedagpenge udbetales af DRIVR i højst 30 kalenderdage.
  • Sygedagpengesatsen kan maksimalt udgøre 120,68 kr. per time og maks. 4.465 kr. per uge

Se evt mere på www.borger.dk

[ld_cf7 id=”10278″ roundness=”lqd-contact-form-inputs-circle” lqd_bg_color=”rgb(242, 242, 242)” border_color=”rgb(255, 255, 255)”]